fbpx

Informare despre prelucrarea datelor

I


NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor personale prin intermediul website-ului www.fiecarevot.ro

FiecareVot.ro​ e un proiect civic al coaliției formate din Geeks For Democracy​, Expert Forum​,​ ​Observatorul Electoral​, ​Code for Romania,​ Rezistenta TVCentras​TechsoupDeclicCentrul pentru Resurse Civice ​(Constanţa),  Civica​ ​(Iaşi), Societatea Studențească de Științe Politice (Cluj Napoca) , organizații denumite în continuare “Asocierea Fiecare Vot”.

“Asocierea Fiecare Vot” colectează şi prelucrează o serie de date personale prin intermediul înregistrării ca observator electoral prin platforma FiecareVot(Formularul) şi cu privire la vizitarea website-ului www.fiecare vot.ro, ceea ce conform legislaţiei din Uniunea Europeană privind protecţia datelor ne califică drept operatori de date personale.

Te rugăm să citeşti cu atenție această notă de informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele tale personale.

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea (COOKIE-URI).

Ce date prelucrăm

1. Formulare de înregistrare cont:

Atunci când completezi și trimiți Formularul de creare cont pe www.fiecarevot.ro, prelucrăm următoarele date personale despre tine:

 • Date de identificare şi de contact: nume şi prenume, adresă de e-mail;

2. Formularul de înregistrare observatori:

Atunci când completezi şi trimiţi formularul, prelucrăm următoarele date personale despre tine:

 • Date de identificare şi de contact: nume şi prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresa de reședință
 • Adresa de corespondență, pentru transmiterea acreditarilor
 • Date privind apartenența la un partid politic, experiența de observare a alegerilor. Datele conţinute în profilul tău public Facebook/Alt canal de social media: când ne trimiţi link către profilul tău social media, avem acces la toate datele personale pe care le-ai setat ca fiind vizibile oricui în mod public; pentru a modifica setările de protecţia datelor pe Facebook, accesează politica platformei lor
 • Date privind preferințele pentru ziua votului. Atenție! În funcție de localitatea aleasă, datele tale vor fi accesate de organizația care îți va face acreditarea. De asemenea, dacă ai deja un partener pentru ziua votului, prin completarea câmpului ne vei da acces la adresa sa de email. Dacă nu ai deja un partener pentru ziua votului, pentru a reuși să formăm echipele, vom da acces la datele tale de contact partenerului pentru ziua votului.
 • Actul de identitate și declarație pe proprie răspundere: Date procesate în baza procedurii de acreditare din legislație și a condițiilor impuse de asociațiile care acreditează pentru a putea identifica observatori și a se asigura că nu fac parte din partide politice.

3. Alte date

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm date ale minorilor.

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul tău (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru.

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet,. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de 180 zile de la data vizitei.

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în secţiunea dedicată. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri.

Scopul şi temeiul prelucrării

Datele personale menţionate la punctele 1 și 2 sunt prelucrate în temeiul consimţământului tău furnizat la momentul completării formularului. Datele sunt prelucrate în scopul acreditării persoanelor respective ca observatori, contribuie la desfășurarea activității conexe Fiecare Vot, respectiv la contactarea celor interesați de proiectul Fiecare vot. Alte datele personale menţionate mai sus sunt prelucrate în conform scopului asocierii de organizații, în temeiul dreptului la libera exprimare, pentru a contribui la o bună desfășurare a activităților și proiectelor, necesare într-o societate democratică şi de a împărtăşi informaţii.

Perioada de păstrare a datelor

Datele sunt păstrate până la 31 decembrie 2020, pentru a putea fi utilizate la următoarele 2 procese electorale. Dacă, din orice motiv, vom decide închiderea proiectului, vom şterge şi datele care o însoţesc în termen de cel mult 60 de zile de la închidere. 

Cui dezvăluim datele personale

Datele primite prin intermediul formularelor prezente pe site sunt stocate pe un server securizat achizitionat de catre Asociatia Geeks for Democracy, iar accesul se face printr-o interfata de administrare parolate la care au acces doar membrii ONG-urilor care se ocupa de acreditare.

Vom dezvălui partea relevantă din datele tale personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

 • Google LLC, care ne este împuternicit. Google LLC ne oferă serviciul de colectare de date prin intermediul formularelor online (Google Forms). Google LLC stochează datele personale prelucrate prin intermediul Formularului în Statele Unite ale Americii, iar ca măsură de securitate a datelor Google LLC este certificat EU-US Privacy Shield.

 

Drepturile dumneavoastră 

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și detalii privind prelucrarea
 • dreptul la rectificare – Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri, cum ar fi: dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau vă retrageți consimțâmântul
 • dreptul la restricții – aveți  dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazuri precum contestarea datelor, prelucrarea ilegală, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale dumneavoastră
 • dreptul de a formula obiecții – vă puteți opune prelucrării în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – puteți primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat referitoare la dvs., într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la [email protected]
Aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: [email protected]

Versiunea politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate este în vigoare din august 2020. 

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul www.fiecarevot.ro

Urmariti-ne in Social Media!

Dorim să ținem legătura cu voi, să vă informăm și să vă cerem suportul pentru a promova acțiunea de observare a alegerilor.